ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2556 / 11:46:39  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการค่ายนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการค่ายนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการค่ายนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

เช้าวันนี้ (12 ก.ค.56) นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ และนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมนันทนาการในส่วนภูมิภาค
ผู้เข้าอบรบในครั้งนี้เป็นเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา จำนวนกว่า 100 คน ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ โดยคณะวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738