ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กรกฎาคม 2556 / 13:33:47  
โครงการอบรมพัฒนาผู้ให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์ โครงการอบรมพัฒนาผู้ให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2556

เช้าวันนี้ (16 ก.ค. 56) นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการ โครงการอบรมพัฒนาผู้ให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐานการบริการ สามารถนำเสนอเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และส่งเสริมให้การพัฒนาโฮมสเตย์ไทย เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป
การจัดอบรมมีการดำเนินการ 2 วัน โดยวันจะเป็นการให้ความรู้ภาคทฤษฎี วันที่สองเป็นการนำไปทัศนศึกษาชุมชนบ้านแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นชุมชนโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากอำเภอต่างๆ จัดส่งผู้เข้าอบรมโฮมสเตย์และผู้ที่สนใจมาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน

ข่าวโดย : วรสิทธิ์ อุดมพาณิชย์ ทีมข่าว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738