ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 กรกฎาคม 2556 / 17:18:53  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนจังหวัดพะเยา ถวายเทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนจังหวัดพะเยา ถวายเทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนจังหวัดพะเยา ถวายเทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

บ่ายวันที่ (18 ก.ค.56) นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวพะเยา ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา แด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 และพระสงฆ์ ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา วันที่28 กรกฎาคม 2556 พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายให้แก่คณะสงฆ์ที่วัดศรีอุโมงค์คำหรือวัดสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในวันวันวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 โดยก่อนหน้านี้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ขึ้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา
สำหรับวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า “ปุริมพรรษา” ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า “ปัจฉิมพรรษา” เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็อนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า “สัตตาหะ” หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด ทั้งนี้กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยมทำกระทำกันในวันเข้าพรรษาคือจะร่วมกันทำเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล และงดเว้นอบายมุขต่างๆ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738