ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 กรกฎาคม 2556 / 12:30:47  
กรมบัญชีกลาง แจ้งหน่วยงานราชการ ที่ประสงค์ยื่นคำขอ กำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
กรมบัญชีกลาง แจ้งหน่วยงานราชการ ที่ประสงค์ยื่นคำขอ กำหนดให้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ กรณีเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ แจ้งได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยและมีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ โดยขอให้หน่วยงานราชการที่ประสงค์ขอเสนอขอให้พิจารณากำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้ยื่นคำขอต่อ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สำหรับกรณีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ได้รับการประกาศกำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปีงบประมาณ 2557 หากประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษกำหนดระดับจังหวัด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ ส่วนกลางพิจารณา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112398

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738