ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 กรกฎาคม 2556 / 19:06:44  
จ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา พร้อมเชิญชวนลด ละ เลิก สิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง จ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา พร้อมเชิญชวนลด ละ เลิก สิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาทางเว็บไซต์ www.1king1heart.net พร้อมเชิญชวนประชาชนลด ละ เลิก สิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

นายจิรศักดิ์ มุทิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยการเชิญชวนประชาชนลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งส่วนกลางได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร และให้ส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมทุกจังหวัด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งเป็นการทำความดีในช่วงเข้าพรรษา โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการประสานในพื้นที่ จังหวัดลำพูนขอให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเข้าพรรษาโดยการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น การเดิน วิ่ง เต้นแอโรบิค หรือกิจกรรมอื่นตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนจัดขึ้น และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาได้ทางเว็บไซต์ www.1king1heart.net หรือ www.thaiantialcohol.com พร้อมเชิญชวนประชาชนลด ละ เลิก สิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ร่วมทำความดีถวายในหลวง

ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738