ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 กรกฎาคม 2556 / 15:00:45  
กกต.ลำปาง จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รอบชิงแชมป์ระดับจังหวัด ประจำปี 2556
กกต.ลำปาง จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รอบชิงแชมป์ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

เช้าวันนี้ (30 กค.56) ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง (กกต.ลำปาง) ได้จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยมีนายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีนักเรียนในเขตพื้นที่ สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 35 ลำปาง เข้าร่วมแข่งขัน 12 โรงเรียน
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ตลอดจนให้รู้จักนำความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือสังคมและเผยแพร่เป็นแบบอย่างได้
สำหรับผลการแข่งขันตอบปัญหาครั้งนี้ ปรากฎกว่า ทีมนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นผู้ชนะเลิศ ได้ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รองอันดับ 1 เป็นของทีมโรงเรียน สบปราบพิทยาคม ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และรองอันดับ 2 เป็นของทีมนักเรียนโรงเรียน ลำปางกัลยาณี ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ซึ่งทีมชนะเลิศครั้งนี้ จะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าไปแข่งขันในระดับภาคเหนือ พร้อมกัน 16 จังหวัดต่อไป

ข่าวโดย : ทีมข่าว สวท.ลำปาง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738