ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 สิงหาคม 2556 / 19:23:11  
งานมหกรรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจังหวัดลำพูนเริ่มขึ้นแล้ว สพป.ลำพูน เขต 1 เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาหาความรู้ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคมนี้
งานมหกรรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจังหวัดลำพูนเริ่มขึ้นแล้ว สพป.ลำพูน เขต 1 เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาหาความรู้ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556

ที่สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจังหวัดลำพูน โดย นายวิฑูรย์ วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจังหวัดลำพูน จัดขึ้นตามโครงการ Towards ASEAN Community และมีการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.ลำพูน เขต 1 ปี 2556 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และหอประชุมโรงเรียนบ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เกิดความตระหนักและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมอยู่ในลำดับที่ 8 จาก 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน การจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการ 3 งานเข้าด้วยกัน คือ งานมหกรรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจังหวัดลำพูน การแข่งขันทักษะวิชาการและอาชีพ และการจัดงานสัปดาห์อาเซียน กิจกรรมประกอบด้วย เวทีวิชาการ การเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จากวิทยากรผู้รู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ การแสดงนิทรรศการองค์ความรู้และแนะแนวอาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาการและอาชีพ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ชมการแสดงวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมเกมส์การแข่งขันต่างๆ มากมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าชม เข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาหาความรู้ในงานมหกรรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจังหวัดลำพูน จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และหอประชุมโรงเรียนบ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738