ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 สิงหาคม 2556 / 14:42:25  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 จัดงาน งานมหกรรมศึกษาสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 7 - 9 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 จัดงาน งานมหกรรมศึกษาสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   7 - 9 สิงหาคม 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 กำหนดจัดงานมหกรรมศึกษาสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 เพื่อ สร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

เช้าวานนี้ ( 7 สิงหาคม 2556 ) ที่ สนามกีฬา โรงเรียนศรีย้อย ต.ต้นธง จ.ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต คณาจารย์ , เยาวชน จากสถานศึกษา ใน จังหวัดลำพูน ร่วมงาน มหกรรมศึกษาสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมีนาย พินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการความรู้และการแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน , นิทรรศการองค์ความรู้ และ แนะแนวอาชีพ การเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน , การจัดบูธ แสดงศิลปวัฒนธรรม ของชาติสมาชิกในกลุ่มอาเซียน และ การแข่งขันทักษะวิชาการและอาชีพ
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดงทักษะวิชาชีพและการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ สำหรับสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 นอกจากใช้ที่โรงเรียนบ้านศรีย้อยยังใช้สถานที่แข่งขันที่ โรงเรียนวัดพันตาเกิน , โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนสันต้นธง , โรงเรียนบ้านเวียงยอง , และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน ด้วยจึงขอเชิญชวนนักเรียนและ ประชาชนผู้สนใจไปร่วมงานมหกรรมศึกษาสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ แสดงผลงาน งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 .

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738