ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2556 / 12:18:32  
จังหวัดลำพูนจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 จังหวัดลำพูนจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556
จังหวัดลำพูนจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา โดยจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ และ มอบรางวัล แม่ดีเด่น แห่งชาติระดับจังหวัดลำพูน

ประชาชนชาว จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ ช่วงเช้าวันนี้ ( 12 สิงหาคม 2556 ) ตั้งแต่เวลา 7.09 น. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน ได้ นำข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 82 รูป จากนั้น ในเวลา 8.30 น. ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ลำพูน ผู้แทนจาก หน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , องค์กรเอกชน ได้เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ลงนามถวายพระพร และ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ , ถวายพระพรชัยมงคล
หลังจากนั้น ได้มีพิธี มอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัดได้คัดเลือกให้ นางกาบแก้ว บุญมาเชย จากอำเภอ เวียงหนองล่อง เป็นแม่ดีเด่น ระดับชาติประเภท แม่ผู้มีความมานะอดทน ซึ่งวันนี้ได้เดินทางไปรับเกียรติบัตรจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ส่วน แม่ดีเด่นระดับจังหวัดอีก 4 ราย ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ ได้แก่ นางคำนาง สุริยะ อำเภอเมืองลำพูน , นางหลั่น ใจดีกาศ อำเภอแม่ทา , นางเจนจิรา จอมแปง อำเภอทุ่งหัวช้าง และ นาง ผ่องศรี จันทร์แจ่ม อำเภอลี้.

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738