ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 สิงหาคม 2556 / 12:36:01  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการจัดหางานเชิงรุกด้วยระบบไอทีเพื่อคนหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการจัดหางานเชิงรุกด้วยระบบไอทีเพื่อคนหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการจัดหางานเชิงรุกด้วยระบบไอทีเพื่อคนหางาน

เช้าวันนี้(15 ส.ค.56)นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการจัดหางานเชิงรุกด้วยระบบไอที เพื่อคนหางาน ที่ห้องประชุม โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีครูแนะแนว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับคนว่างงาน นักเรียน นักศึกษา บุคคลที่ประสงค์จะหางานทำ ในงานมีโครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน โดยรับลงทะเบียนเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องการส่งงานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย โดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตรา โครงการแนะแนวอาชีพ การทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานการทดสอบความพร้อมทางอาชีพการสาธิตอาชีพอิสระ ได้แก่ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มทอผ้า กลุ่มปานซอย ขนมไทย เพาะเห็ด และกุ๊บไต โดยงานดังกล่าวจะจัดถึงวันพรุ่งนี้ (16 สิงหาคม 2556)

ข่าวโดย : วาสนาไข่แก้ว
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738