ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 สิงหาคม 2556 / 08:49:40  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภาคเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภาคเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 22 – 23 ส.ค.56 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 กล่าวว่า ในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิด ณ ศาลามงคลศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00น. ส่วนสนามแข่งขันจัด ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขบวนฟ้อนเทียน งานเลี้ยงขันโตก กล่องข้าวหลวง ตลอดจนการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ประกวดโต้วาทีภาษาอังกฤษ ประกวดนวัตกรรมกลุ่ม เป็นต้น โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 พร้อมทั้งครู ผู้บริหาร เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว

ข่าวโดย : แทนคุณ ยุไร
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738