ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กันยายน 2556 / 16:18:46  
นักศึกษา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานและฝึกการจัดรายการ ที่ สวท.แม่ฮ่องสอน นักศึกษา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานและฝึกการจัดรายการ ที่ สวท.แม่ฮ่องสอน
นักศึกษา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานและฝึกการจัดรายการ ที่ สวท.แม่ฮ่องสอน

บ่ายวันนี้(8 กันยายน 2556)นางสาววาสนา ไข่แก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรทันตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 11 คน ในโอกาสมาศึกษาดูงานการฝึกปฏิบัติจริง ก่อนจบการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งทันตภิบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง
โดยนักศึกษารับฟังการบรรยาย หัวข้อ ความรู้การเขียนข่าว การจัดรายการวิทยุ ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุ จากนายเอกณรินทร์ ใจมะโน และนางสาวเวียงสอน ดอนแก้ว ผู้จัดรายการ สวท.แม่ฮ่องสอน พร้อมทดลองจัดรายการในห้องส่ง เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการเผยแพร่ด้านการป้องกันและรักษาสุขภาพ ผ่านทางหอกระจายข่าว วิทยุชุมชนและสถานีวิทยุหลัก ...........................................

ข่าวโดย : เอกณรินทร์ ใจมะโน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738