ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กันยายน 2556 / 13:34:23  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พร้อมรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พร้อมรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิก

นายไมตรี ปาณะดิษฐ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ สมาชิกสภาท้องถิ่น ในกรณีที่ครบวาระ และแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2556 และกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
โดยในเขตอำเภอเมืองได้แก่ อบต.นิคมพัฒนา รับสมัคร นายก 1 ตำแหน่ง สมาชิก14 ตำแหน่ง อบต.บ่อแฮ้ว นายก 1 ตำแหน่ง สมาชิก 10 ตำแหน่ง อบต.บ้านแลง สมาชิก 12 ตำแหน่ง อบต.บ้านเสด็จ นายก 1 ตำแหน่ง สมาชิก 12 ตำแหน่ง อบต.บุญนาคพัฒนา นายก 1 ตำแหน่ง สมาชิก 9 ตำแหน่ง ส่วนในเขตอำเภอ เมืองปาน อบต.แจ้ซ้อน นายก 1 ตำแหน่ง สมาชิก12 ตำแหน่ง อบต.หัวเมือง นายก 1ตำแหน่ง สมาชิก 8 ตำแหน่ง
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ปี 2556 ให้มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการ อบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 32 แห่ง และ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง

ข่าวโดย : ภูริณัฐ รุมาถ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738