ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 ตุลาคม 2556 / 13:04:29  
สำนักงาน กศน.พะเยา จัดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ สำนักงาน กศน.พะเยา จัดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ
สำนักงาน กศน.พะเยา จัดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคนพิการได้

วันนี้ (2 ต.ค.56) ที่ห้องประชุมพรณภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา (กศน.) จัดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ ให้กับครูผู้สอนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคนพิการได้ พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับคนพิการ ได้เต็มศักยภาพให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีครูผู้สอนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนกว่า 50 คน
นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พะเยา เปิดเผยว่า จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการนั้น เป็นการจัดการศึกษาให้กับคนพิการที่อยู่นอกระบบโรงเรียน โดยคนพิการส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชน ชนบท ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามารับบริการในสถานศึกษาหรือสถานที่ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้การเรียนรู้ของคนพิการมีความรู้ในแต่ละสัปดาห์ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นสำนักงาน กศน.พะเยา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้คนพิการสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้ครูผู้สอนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ นำเอาความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้กับคนพิการในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดพะเยาต่อไป

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738