ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ตุลาคม 2556 / 21:50:59  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นมัสการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นมัสการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมสอบธรรมสนามหลวง  พุทธศักราช 2556
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นมัสการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช 2556 ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

บ่ายวันนี้ (7 ตุลาคม 56) เวลา 13.00 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมานมัสการพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ในงานประชุมการสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช 2556 เพื่อแจ้งกำหนดวันสอบ กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการสอบธรรมสนามหลวง ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอพรจากเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน และความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ ในการนมัสการนมัสการในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แนะนำตัว จบการศึกษาปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และประวัติการทำงาน รับราชการครั้งแรกเป็นนักพัฒนาชุมชน3 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ก่อนจะมาทำงานรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการนี้เจ้าคณะจังหวัดได้ให้ข้อคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตการงาน และนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ พร้อมกับได้ประทานพรให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภริยา และคณะผู้ติดตาม ได้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความเจริญในหน้าที่ มีกำลังใจในทำงาน และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738