ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 ตุลาคม 2556 / 15:52:34  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเรื่องโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเรื่องโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(29ต.ค.56) ที่โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนในการดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้มีความช่วยเหลือประชาชนมิให้ประสบปัญหาอุทกภัย และการประชาสัมพันธ์โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นผู้บรรยายและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากกรมชลประทาน และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่อีกด้วย จังหวัดแพร่นั้นจะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง โดยมีอ่างเก็บน้ำที่จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำแม่แลง ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง ความจุประมาณ 11.50 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแม่น้ำยม ตำบลเตาปูน อำเภอสอง ความจุประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำแม่น้ำยมตอนบน ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง ความจุประมาณ 166 ล้านลูกบาศก์เมตร /. ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว / พิมพ์

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738