ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 พฤศจิกายน 2556 / 11:17:10  
สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน แสดงออกในด้านทักษะความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน แสดงออกในด้านทักษะความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ
สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน แสดงออกในด้านทักษะความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ

วันนี้ 6 พ.ย. 56 นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดวิทยาคาร โดย คณะครู นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออกในด้านทักษะความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทางวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ และสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ และยังเป็นการส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ และนอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ไปแข่งขันทักษะวิชาการในระดับและประเทศต่อไป
สำหรับการจัดกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งในแต่ละวันมีการจัดนิทรรศการผลงานของครู และนักเรียน และการแข่งขันความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาการ8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ข่าวโดย : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738