ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 พฤศจิกายน 2556 / 15:41:10  
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เตือน ประชาชนในการปล่อยโคมลอยและโคมควัน ช่วงเทศกาลลอยกระทงเกรงจะเกิดอันตราย
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เตือน ประชาชนในการปล่อยโคมลอยและโคมควัน ช่วงเทศกาลลอยกระทงเกรงจะเกิดอันตราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเกรงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2556 ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้มีการปล่อยโคมลอยและโคมควันเป็นประจำ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ปล่อยและยังเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน
เพื่อให้งานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ ไม่เป็นอุปรรคหรือก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานณะทำการบิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆที่จัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการปล่อยโคมลอยและโคมควัน ดังนี้ ขอให้ปล่อยหลังเวลา 21.30 น. ระห่างวันที่ 16-17 พ.ย.56 เป็นการป้องกันสิ่งที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และหากมีความประสงค์จะปล่อยโคมลอยและโคมควันขอให้แจ้งท่าอากาศยานล่วงหน้า 7 วัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5379-8023 และ 0-5379-8024

ข่าวโดย : อนุชจรี รองทอง นักศึกษาฝึกงาน
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738