ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2556 / 17:35:40  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมโครงการ"กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมโครงการ"กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557"
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมโครงการ"กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557" การส่งมอบเสื้อกันหนาว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้า เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ ( 9 พฤศจิกายน 2556 ) เวลา 08.30 น. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบเสื้อผ้ากันหนาว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ และปล่อยคาราวานรถยนต์บรรทุกเสื้อผ้าห่มกันหนาว โครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557” วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นผู้แทน กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557” ผู้แทนกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และมอบส่งมอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาเชียงดาว สาขาฝาง สาขาฮอด และสาขาสะเมิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นายอำเภอ และผู้แทนหน่วยงานหน่วยงาน แจกจ่ายเสื้อผ้ากันหนาวให้กับผู้ประสบภัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะร่วมชมกิจกรรมของ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นายอำเภอ และผู้แทนหน่วยงานหน่วยงาน ปล่อยรถคาราวานรถยนต์เพื่อนำเสื้อผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ
ผู้แทนจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เปิดเผยว่า ภัยหนาวเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือต้องประสบอยู่โดยในแต่ละปีมีผู้เดือดร้อนจากภัยหนาวว่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย จึงรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้สานต่อโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557” เพื่อส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ ให้ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพร้อมเคลื่อนขบวนคาราวานนำเสื้อผ้าห่มกันหนาว ไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557”โดยมีการส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว จำนวน 8,000 ตัว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า จำนวน 30 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง ตามโครงการฯ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดการแกจ่ายเสื้อผ้าห่มกันหนาว ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8,000 ตัว ( อำเภอเชียงดาว 2,000 ตัว อำเภอแม่ริม 2,000 ตัว อำเภอแม่แตง 2,000 ตัว และอำเภอฝาง 2,000 ตัว )

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738