ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 พฤศจิกายน 2556 / 10:45:10  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย รับสมัครและคัดเลือกแรงงานไทย ไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย รับสมัครและคัดเลือกแรงงานไทย เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน ครั้งที่ 5

นายชาติชาย อารยวงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานและรัฐบาลอิสราเอล โดยสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตร ณ ประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน ครั้งที่ 5 กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดขั้นต่ำเป็นเงินจำนวน 70,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาการจ้างงาน 2 ปี สามารถต่ออายุของสัญญาจ้างงานสูงสุด 5 ปี 3 เดือน โดยได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี เดือนละ 34,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นชายสัญชาติไทย อายุระหว่าง 23-39 ปี ต้องพ้นภาระการรับราชการทหาร ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดา พำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล ไม่เป็นโรคติดต่อ และมีประสบการณ์ทำงานภาคเกษตร ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ 0-5315-2051 ถึง 4 ต่อ 218 หรือทางเว็บไซต์ www.overseas.doe.go.th

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738