ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 พฤศจิกายน 2556 / 18:22:21  
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนา "สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545"
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมสัมมนา "สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545" ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่

นายอิลหยัต คชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จะมีการจัดอบรมสัมมนา “สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545” ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 แล้ว และสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมการขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร
ขอเชิญสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายฝึกอบรม หรือเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรม เข้าร่วมอบรมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว งานนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.chiangmaiskill.go.th หรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.0 5312 1002-3 ต่อ 107, 130

ข่าวโดย : ไพรทูรย์ ผิวตอง เรียบเรียง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738