ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤศจิกายน 2556 / 11:23:44  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการรับบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการรับบริจาคโลหิต "65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2556" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2556 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษาและบุคลากรภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รณรงค์กระตุ้นกลุ่มผู้บริจาคโลหิตปีละครั้ง ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กลับมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพื่อเพิ่มจำนวนโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง กิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย การเฉลิมพระเกียรติและการให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการโลหิตตลอดถึงการรับบริจาคโลหิต ทั้งในและนอกสถานที่ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 5621

ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738