ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤศจิกายน 2556 / 14:32:21  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดลำพูน ( กรรมการ ป.ป.จ. )ร่วม แสดงวิสัยทัศน์ ที่ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดลำพูน ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดลำพูน ( กรรมการ ป.ป.จ. )ร่วม แสดงวิสัยทัศน์ ที่ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงาน ป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดลำพูน ( ป.ป.ช. ) เปิดการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 37 ราย ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2556 ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย ผู้สนใจ ต่างเดินทางมาร่วมชม การแสดงวิสัยทัศน์ กันอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ( 25 พฤศจิกายน 2556 ) เวลา 8.30 น. ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงาน ป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดลำพูน ( ป.ป.ช. ) ได้เปิดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยมีนาย ผิน มายาง ประธาน กรรมการสรรหา ป.ป.จ. ลำพูน เป็นประธานเปิด การแสดงวิสัยทัศน์
นายรณรงค์ เสาเหม ผอ. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรก ที่ผู้สมัครลำดับ ที่ 1- 25 มาแสดงวิสัยทัศน์โดยการ พูดปากเปล่า โดย ผู้สมัคร แต่ละ คน จะมีเวลาพูด คนละ 10 นาที เท่ากัน และ ไม่มีการถาม – ตอบ คำถาม ใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ การคัดเลือกเป็นไป อย่างเปิดเผย เป็นธรรม และ เท่าเทียม ตามหลักเกณฑ์การแสดงวิสัยทัศน์ ที่ คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ลำพูน ได้กำหนด
สำหรับ บรรยากาศ การ แสดงวิสัยทัศน์ ในวันนี้ ได้มี ข้าราชการ , ประชาชน , ผู้สนใจ มาร่วมการฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมัคร ซึ่ง นาย สุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เดินทางมาร่วม ฟัง การแสดง วิสัยทัศน์ด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ มาร่วมฟัง การ แสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ประจำจังหวัดลำพูน ได้ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดลำพูน ในวันนี้ ( 25 พฤศจิกายน 2556 ) ตั้งแต่ บัดนี้ – เวลา 16.30 น. และ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. หรือ สามารถ ติดตามฟัง การถ่ายทอดเสียงทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน FM 95.0 Mhz

ข่าวโดย : นศ.ฝึกประสบการณ์ อุไรวรรณ ปิงแก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738