ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 พฤศจิกายน 2556 / 10:27:22  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครงานตำแหน่งว่างกว่า 1,000 ตำแหน่ง กับนายจ้างโดยตรงกว่า 10 บริษัท สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครงานตำแหน่งว่างกว่า 1,000 ตำแหน่ง กับนายจ้างโดยตรงกว่า 10 บริษัท
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครงานตำแหน่งว่างกว่า 1,000 ตำแหน่ง กับนายจ้างโดยตรงกว่า 10 บริษัท โดยเฉพาะบริษัท โฮมโปรฯ ซึ่งมีผู้สมัครงานกว่า 1 พันคน และได้นัดมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย ทำให้บรรยากาศการรับสมัครงานคึกคัก

วันนี้ (28 พย.56) ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง ระบบ เอฟ.เอ็ม 97 MHz ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย เปิดโอกาสให้นายจ้าง ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆทั้งในจังหวัดลำปางและต่างจังหวัด ที่ต้องการรับสมัครลูกจ้างเข้าทำงานในสถานประกอบการ ได้มาสมัครงาน และสอบสัมภาษณ์ผู้หางานทำ หรือผู้ที่จบการศึกษาใหม่และต้องการหางานทำ ได้มีโอกาสมาสมัครทำงานกับนายจ้างโดยตรง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายจ้างกว่า 10 บริษัท มาเปิดรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ผู้หางานทำ โดยเฉพาะบริษัท โฮมโปรฯ ซึ่งมีผู้สมัครงานกว่า 1 พันคน และได้นัดมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย ทำให้บรรยากาศการรับสมัครงานคึกคัก
นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งงานว่างของบริษัทต่าง ๆอีกกว่า 1 พันตำแหน่ง พร้อมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับตำแหน่งว่างของบริษัทต่าง ๆภายในงานด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านงาน สำนักงานจัดงานจังหวัดลำปาง ได้มีการเปิดรับสมัครงานตำแหน่งที่ว่างจากบริษัทต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดงานจังหวัดลำปาง พบว่าผู้หางานทำงานได้เข้าทำงานในบริษัทที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30-40 ของผู้สมัครงานทั้งหมด

ข่าวโดย : ทีมข่าว สวท.ลำปาง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738