ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2556 / 13:28:20  
สรรพสามิตแจ้เตือนการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2557
สรรพสามิตแจ้เตือนการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2557

นายณรุทธ รัตนสายใย สรรพสามิตพื้นที่สาขาฝาง เปิดเผยว่า ด้วยใบอนุญาตต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิตซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2556 จะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่สาขาฝาง มีความประสงค์จะออกใบอนุญาตประจำปี 2557 ล่วงหน้า ให้กับผู้ขอใบอนุญาตรายเก่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 เพื่อจะไม่ต้องไปติดต่อขอรับใบอนุญาตพร้อมกันในเวลาสิ้นปี อาจจะไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เท่าที่ควร ดังนั้นร้านค้าที่จะขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2557 ให้ติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่สาขาฝาง หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-2439

ข่าวโดย : ไพรทูรย์ ผิวตอง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738