ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ธันวาคม 2556 / 11:00:25  
ประกันสังคมจังหวัดลำปาง แจ้งผู้ประกันตนหญิง ใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งปากมดลูก
ประกันสังคมจังหวัดลำปาง แจ้งผู้ประกันตนหญิง ใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งปากมดลูก

นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ครั้งหนึ่งมะเร็งปากมดลูกเคยครองแชมป์มะเร็งที่คร่าชีวิตหญิงไทยต่อเนื่องมาหลายปี เฉลี่ยวันละ 15 คน ทั้งที่มะเร็งมะเร็งปากมดลูก สามารถรักษาจนหายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรก ด้วยความห่วยใยจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง จึงขอแจ้งสิทธิมายังผู้กันตนหญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ทุกท่านมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ตรวจพบในระยะแรกได้ โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในสถาพยาบาลตามบัตรับรอบสิทธิ ทั้งนี้การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะแรกของการเจ็บป่วย ซึ่งมีโอกาสในการรักษาให้หายายสูง กรณีผู้ประกันตนหญิงอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากตรวจพบมะเร็งให้นำผลตรวจมารักการรักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรสิทธิรับรองสิทธิ ได้ทันที
ประกันสังคมจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีระบบการชดชเยรักษาพยาบาลสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างเหมาะสม นอกเหนือจากเงินเหมาจ่ายที่จ่ายให้กับสถานพยาบาลตมบัตรรับรองสิทธิฯ แล้ว สำนักงานประกันสังคมยังมีระบบการชดเชยเสริมให้กับสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มเติม เช่น ชดชเยค่าภาระเสี่ยงกรณีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ค่าเคมีบำบัด รังสีรักษา ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท/ราย/ปร และการจ่ายยากรณีการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางและอัตราที่กำหนดไม่เกิน 272,100 บาท/ราย/ปี หากผู้ประกันตนมีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5426-5018-20 ต่อ 106-110

ข่าวโดย : ภูริณัฐ รุมาถ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738