ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ธันวาคม 2556 / 15:57:36  
อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับ อบต.พิชัย เปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สร้างความตระหนักในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูแรงนี้
อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับ อบต.พิชัย เปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สร้างความตระหนักในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูแรงนี้

บ่ายวันนี้ (11 ธค.56) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ 3 บ้านต้าหน้าค่าย หมู่ที่ 7 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่ารากชารจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง โดยมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม
นายมานิต อุ่นเครือ นายกอบต.พิชัย กล่าวว่า ในพื้นที่ อบต.พิชัย มีพื้นที่ประมาณ 4,500 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีการบุกรุกแผ้วถางเผาป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ตลอดจนการเก็บหาของป่า ทำให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้นทุกปี และปัญหาสำคัญที่เกิดสองประการคือ ไฟป่า และการเผาในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ล้วนแต่ส่งผลทำให้เกิดหมอกควันปกคลุม ส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง โดยในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการทำฝายชะลอน้ำกว่า 600 ฝาย การทำแนวกันไฟป่า และจัดอบรมอาสาสมัครในการป้องกันไฟป่า ทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น แต่ปัญหาการเผาป่าก็ยังมีอยู่ จึงต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และในปี 2557 นี้ ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา โดยมีการลาดตระเวณในพื้นที่ป่า เพื่อเฝ้าระวังการเผาป่าและบุกรุกพื้นที่ป่า ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
นอกจากนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว มีภาคเอกชนได้มอบเงินบริจาคให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อนำเข้ากองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอควันของจังหวัดลำปางต่อไป

ข่าวโดย : ทีมข่าว สวท.ลำปาง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738