ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ธันวาคม 2556 / 12:19:15  
เรือนจำจังหวัดพะเยา จัดโครงการ "กอดพ่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556" เรือนจำจังหวัดพะเยา จัดโครงการ "กอดพ่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556"
เรือนจำจังหวัดพะเยา จัดโครงการ "กอดพ่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556" โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติภายในเรือนจำในลักษณะแบบใกล้ชิดตัว

วันนี้ (12 ธ.ค.56) นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กอดพ่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556” ณ โรงอบรมผู้ต้องขัง ภายในเรือนจำจังหวัดพะเยา ซึ่งเรือนจำจังหวัดพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยแบ่งเวลาเยี่ยมออกเป็นวันละ 2 รอบ คือ ภาคเช้า เวลา 09.00-11.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. พร้อมกันนี้มีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพบญาติจำนวนทั้งสิ้น 460 คน แบ่งเป็น ชาย 400 คน และหญิง 60 คน
นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายให้มีการจัดงานพบญาติใกล้ชิดขึ้นภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 30 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำและทัณฑสถานได้รับการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำในลักษณะเป็นการเยี่ยมแบบถึงตัว โดยไม่มีสิ่งกีดขวางในการสนทนา มีโอกาสได้พบปะและรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความรักสามัคคีและความเข้าใจอันดีของบุคคลในครอบครัว คลายความกังวลที่มีต่อกัน เกิดความรู้สึกที่ดีและมีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและเข้ากับสังคมภายนอกได้เมื่อพ้นโทษ อีกทั้งยังจะทำให้สังคมทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจในภารกิจของเรือนจำและกรมราชทัณฑ์ด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ - นายณัฐพล ทองโอฐ์/นายศตวรรษ ใจการ น
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738