ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ธันวาคม 2556 / 14:12:11  
งานรื่นเริงฤดูหนาวฯ ลำปางปีนี้ รวมสินค้า 5 ดาว จาก 13 อำเภอ สาธิตและจำหน่ายในงาน งานรื่นเริงฤดูหนาวฯ ลำปางปีนี้ รวมสินค้า 5 ดาว จาก 13 อำเภอ สาธิตและจำหน่ายในงาน
จังหวัดลำปาง เชิญชมนิทรรศการให้ความรู้ และเลือกซื้อสินค้าโอทอป 5 ดาว ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2557

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปีนี้ นอกจากกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงบนเวทีของจังหวัด และการแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีของภาคเอกชนแล้ว ภายในงาน ยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จาก 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง และการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ โดยแต่ละกระทรวงจะจัดแสดงนิทรรศการ ที่น่าสนใจ คือ
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านแหล่งน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นิทรรศการด้านการสหกรณ์ การเผยแพร่วิชาการด้านปศุสัตว์ สาธิตให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงหมูด้วยหญ้า การเลี้ยงครั่ง นำเนื้อ โคนม และไก่พันธุ์ประดู่หางดำมาจัดแสดง การแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริ ฯลฯ
หน่วยงานกระทรวงแรงงาน จะเปิด รับสมัครผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 การให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน แสดงผลิตภัณฑ์และสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม จัด นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ความรู้ด้านเหมืองแร่ นิทรรศการของศูนย์ส่งเสริมเซรามิก การแสดงผลงานของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด และกิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบคำถามเพื่อรับรางวัล มากมาย
หน่วยงานกระทรวงพลังงาน จัดแสดงผลงานในชื่อว่า “มีพลังงาน มีความสุข” พบกับ การจัดสวนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน สาธิตการปั้นเตาเสริมอาชีพ “เตาอั้งโล่มหาเศรษฐี” และ การจัดแสดง โมเดล บ้านประหยัดพลังงาน ฯ
หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น 3 โซน ดังนี้ โซนอุดมศึกษา พบกับ สาธิตการแปรรูปอาหาร การปลูกพืชไร้ดิน จัดแสดงโรงหนังพลังงาน ประกวดหุ่นยนต์อัตโนมัติ โซนอาชีวะ จัดแสดงผลในงานในชื่อ “อาชีวะสร้างชาติ” พบกับ การแปรรูปข้าว นิทรรศการการประหยัดพลังงาน และการสอนอาชีพ โซนประถมศึกษา พบกับ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องอาเซียน
หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบกับ การแก้ไขและป้องกันปัญหาหมอกควัน และโลกร้อน นิทรรศการด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้าง กิจกรรมระบายสีและเกมส์ตอบปัญหาเกี่ยวกับช้าง สาธิตการป้องกันไฟป่า การทำแนวกันไฟ ทำฝายชะลอน้ำ ให้ความรู้เรื่องหมอกควันและการป้องกัน และนิทรรศการอื่นๆอีกมากมาย
นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ ยังมีการแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น OTOP ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ สะท้อนชีวิตชาวลำปาง การนำเอาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ หรือ OTOP จาก13อำเภอ ที่ผ่านการ ประเมินคุณภาพระดับ 3-5 ดาว อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย ของใช้/ตกแต่ง/ของที่ระลึก และสมุนไพร มาจำหน่าย จึงขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เที่ยวงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2557

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์/ม.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738