ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 ธันวาคม 2556 / 15:35:01  
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินและงานสบายดีบ้านฮวก ระหว่างวันที่ 29 - 31 ธันวาคมนี้ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินและงานสบายดีบ้านฮวก ระหว่างวันที่ 29 - 31 ธันวาคมนี้
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินและงานสบายดีบ้านฮวก ระหว่างวันที่ 29 - 31 ธันวาคมนี้

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า อำเภอภูซาง ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอภูซาง เตรียมจัดงานตักบาตรสองแผ่นดิน ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 ณ จุดรอยต่อชายแดนไทย – ลาว บริเวณกิ่วหก บ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงคู่พุทธศาสนาและสังคมตลอดไป ตอลดจนเสริมสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนของจังหวัดพะเยาและเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ นอกจากนั้นในช่วงวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2556 จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เตรียมจัดงานสบายดีบ้าน ฮวก ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียน และจีน ณ ตลาดนัดการค้าชายแดนบ้านฮวก เพื่อกระตุ้นมูลค่าการค้าชายแดนให้เพิ่มขึ้น
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการสองประเทศ (ไทย-สปป.ลาว) 30 คูหา การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด 60 คูหา การแสดงบนเวทีทุกวัน และในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2556 ประกวดสาวงามสองแผ่นดิน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดพะเยา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจร่วมงานตักบาตรสองแผ่นดินและงานสบายดีบ้านฮวก ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ว่าการอำเภอภูซาง โทร. 054-465054 , 054-431636

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738