ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มกราคม 2557 / 12:37:03  
การทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2557 ที่จังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนชาวพะเยา และนักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คน มาร่วมทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้า การทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2557 ที่จังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนชาวพะเยา และนักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คน มาร่วมทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้า
การทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2557 ที่จังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนชาวพะเยา และนักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คน มาร่วมทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้า

บรรยากาศการทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2557 ที่จังหวัดพะเยาเช้าวันนี้ (1 ม.ค.57) ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา มีประชาชนชาวจังหวัดพะเยารวมถึงนักท่องเที่ยว กว่า 1,000 คน ซึ่งเต็มทั้งสองฝากถนนชายกว๊าน ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันตั้งแต่เช้า โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเป็นการเริ่มต้นในปีพุทธสักราชใหม่ โดยหลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จ พระราชปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาประธานฝ่ายสงฆ์ ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่พุทธศาสนิกชน ว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าเกิดที่คาดหมาย เมื่อถือกำเนิดเกิดมาแล้วต้องประพฤติปฏิบัติไปตามกุศลกรรม ปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการให้ทานอาหารบิณฑบาตถวายแก่พระสงฆ์ เสริมสร้างบุญ เสริมสร้างธรรมปูทางสู่สันติสุข สันติธรรม ปูทางสวรรค์และปูทานนิพพานให้แก่ทุกๆ ท่าน ขอให้มีความสุขกันโดยถ้วนหน้า และสิ่งสำคัญอย่าลืมถวายคุณความดีทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้เป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงเป็นเอกอัครอุปถัมภพ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของทุกท่าน ฉะนั้นพรใดที่ประเสริฐพรใดที่เลิศ พรใดที่ดีงามก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพลันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเทอญ
และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ ว่า จงตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมพระพุทธศาสนา มีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักใครปรองดองกันเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมบ้านเมือง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738