ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มกราคม 2557 / 10:43:14  
น่าน – จัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี2557 น่าน – จัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี2557
นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธี เปิดการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่ม้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชนเผ่าม้งให้คงอยู่สืบไป

น่าน – จัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี2557 บ้าน ถ้ำเวียงแกและบ้านผาหมี ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน จัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธี เปิดการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่ม้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชนเผ่าม้งให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญของประเพณีปีใหม่ม้ง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีกิจกรรมของพี่น้องชนเผ่าม้ง ประกอบด้วยการแสดงของเด็กและเยาวชน การโยนลูกช่วง การแข่งขันยิงหน้าไม้ เป็นต้น ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และการแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ ของพี่น้องบ้านถ้ำเวียงแก ในการร่วมจัดงานในครั้งนี้ หมู่บ้านถ้ำเวียงแกและบ้านผาหมี เป็นหมู่บ้านส่งเสริมการเกษตรที่สูงซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้คนกับภูเขาอยู่ร่วมกันในพื้นที่ต้นน้ำน่านตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ภูเขา อากาศหนาวเย็นตลอดปี จนกล่าวได้ว่าเป็นหมู่บ้านสองฤดู คือฤดูหนาว และฤดูฝน และมากมายด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และชีวิตวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร มีโครงการทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาวสามารถไปแวะชมได้ นอกจากนี้ยังได้มอบเงินรางวัลจากโครงการป้องกันไฟป่าให้กับบ้านถ้ำเวียงแก เป็นจำนวนเงิน 67,600 บาท และบ้านผาหมี เป็นจำนวนเงิน 73,200 บาท โอกาสนี้นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ร่วมเล่นโยนลูกช่วงและนั่งในก๋วยให้ชาวเขาแบกขึ้นหลังสร้างความฮือฮาสนุกสนานอีกด้วย.

ข่าวโดย : ฐิติรัตน์/ข่าว/บรรลือ/ภาพ/สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738