ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2557 / 16:46:43  
ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ 2 เหรียญ และ 1 เหรียญทองแดง
ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ 2 เหรียญ และ 1 เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ที่สนามกีฬาภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2557 สรุปเหรียญการแข่งขันล่าสุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ 2 เหรียญทอง จากเรือพาย กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง โดย พุทธรักษา นีกรี และเรือพายกรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่ โดย พุทธรักษา นีกรี และ ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย และ 1 เหรียญทองแดง จาก กีฬาทางอากาศ ร่มบิน บุคคลหญิง พาราบอล โดย อวัสดา ไชยศร
สรุปเหรียญประจำวันนี้(10 มกราคม 2557) จังหวสัดสุพรรณบุรี เจ้าภาพ แชมป์อันดับ 1 ได้ 91 เหรียญทอง 41 เหรียญเงิน 45เหรียญทองแดง อันดับที่ 2 กรุงเทพมหานคร ได้ 31 เหรียญทอง 48 เหรียญเงิน 46 เหรียญทองแดง และอันดับที่ 3 จังหวัดชลบุรี ได้ 27 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ จะมีไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่ง นักกีฬาทังหมด 41 คน ผู้ฝึกสอน 17 คน รวม 58 คน และตั้งเป้าไว้ 3 เหรียญทองจากเรือพาย/ยิมนาสติกแอโรบิค และกีฬาทางอากาศ/

ข่าวโดย : เอกณรินทร์ ใจมะโน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738