ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2557 / 16:23:49  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ล่าสุดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อีก 2 เหรียญทอง รวม 4 เหรียญ เกินเป้าที่ตั้งไว้
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ล่าสุดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อีก 2 เหรียญทอง รวม 4 เหรียญ เกินเป้าที่ตั้งไว้

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ที่สนามกีฬาภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2557 สรุปเหรียญการแข่งขันล่าสุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อีก 2 เหรียญทอง จากเรือพาย กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง โดย พุทธรักษา นีกรี และเรือพายกรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ โดย พุทธรักษา นีกรี และ ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย รวม 4 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
สรุปเหรียญประจำวันนี้(11 มกราคม 2557) จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าภาพ แชมป์อันดับ 1 ได้ 120 เหรียญทอง 53 เหรียญเงิน 58 เหรียญทองแดง อันดับที่ 2 กรุงเทพมหานคร ได้ 44 เหรียญทอง 58 เหรียญเงิน 55 เหรียญทองแดง และอันดับที่ 3 จังหวัดชลบุรี ได้ 33 เหรียญทอง 33 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ จะมีไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 /

ข่าวโดย : เอกณรินทร์ ใจมะโน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738