ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มกราคม 2557 / 14:28:47  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เตรียมจัดงานวันครูแห่งชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เตรียมจัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 16 มกราคม 2557

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. จัดให้มีพีถวายภัตตาหารเช้า และเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 82 รูป
สำหรับพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ภายใต้ชื่องาน “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีอ่านโองการอันเชิญบูรพาจารย์ การกล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การกล่าวคำปฏิญาณตน การอ่านสารวันครู และพิธีมอบเกียรติบัตร โล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยทั่วกัน

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738