ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2557 / 15:35:09  
จังหวัดเชียงราย รณรงค์การทำแนวกันไฟ เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและ
จังหวัดเชียงราย รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2557 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงหน้าแล้ง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย จังหวัดทหารบกเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย และเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ได้จัดทำโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2557 ( KICK OFF กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟ ) ในวันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการหน่วยงานราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชน และอาสาสมัคร ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟเและเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงหน้าแล้ง
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงของหน่วยงานดับไฟป่า และการปล่อยแถวผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และราษฎรที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ

ข่าวโดย : อนุชจรี รองทอง นักศึกษาฝึกงาน
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738