ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มกราคม 2557 / 18:07:36  
เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวนสาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมประกวด Miss Chiang Mai China Town 2014 เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวนสาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมประกวด Miss Chiang Mai China Town 2014
เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวนสาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมประกวด Miss Chiang Mai China Town 2014 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2557

เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวนสาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมประกวด Miss Chiang Mai China Town 2014 ประจำปี 2557 ในงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เวทีใหญ่ บริเวณถนนช้างม่อย (ย่านตลาดวโรรส) ซึ่งการจัดการประกวด ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับ คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นเพศหญิงโดยกำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีอายุ 16 – 25 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สถานภาพโสดไม่เคยผ่านการสมรสหรือให้กำเนิดบุตร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 082-761-5002 และ 081-469-6489 ผู้ชนะเลิศจะได้รับมงกุฎ สายสะพาย พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 50,000บาท รองชนะเลิศ จะได้รับสายสะพาย พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000บาท รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 จะได้รับสายสะพาย พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000บาท รางวัลชมเชย 1 รางวัล จะได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 และรางวัลพิเศษ รางวัลขวัญใจมหาชน จะได้รับเงินรางวัล 5,000บาท พร้อมสายสะพาย

ข่าวโดย : กนกรัตน์-นันทคม
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738