ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 กุมภาพันธ์ 2557 / 19:18:42  
ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.พะเยา อย่างไม่เป็นทางการ มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 244,875 คน คิดเป็นร้อยละ 62.12 โดยพบบัตรเสีย 37,735 บัตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15.41
ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.พะเยา อย่างไม่เป็นทางการ มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 244,875 คน คิดเป็นร้อยละ 62.12 โดยพบบัตรเสีย 37,735 บัตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15.41

วันนี้(3 ก.พ.57) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อในวันที่ 2 ก.พ.57 จังหวัดพะเยา มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 3 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 6 คน จาก 4 พรรคการเมือง ซึ่งทาง กกต.จังหวัดพะเยาได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวานนี้ (2 ก.พ.57) โดยภาพรวมทั้ง 3 เขตบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการขัดขวางหรือผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด สำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 มีอยู่ 2 อำเภอ คืออำเภอเมืองมีผู้มาใช้สิทธิ 64,088 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง106,564 คน คิดเป็น 60.14% และอำเภอแม่ใจมีผู้มาใช้สิทธิ 19,008 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 28,604 คน คิดเป็น 66.45% รวมทั้ง 2 อำเภอมีผู้มาใช้สิทธิ 83,096 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 135,168 คน หรือคิดเป็น 61.48%
เขตเลือกตั้งที่ 2 มีทั้งหมด 3 อำเภอ คืออำเภอเชียงคำมีผู้มาใช้สิทธิ 36,578 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 60,504 คน คิดเป็น 60.46% , อำเภอจุนมีผู้มาใช้สิทธิ 25,151 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 40,299 คน คิดเป็น 62.41% , และอำเภอภูซางมีผู้มาใช้สิทธิ 16,629 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 25,437 คน คิดเป็น 65.38%รวมทั้ง 3 อำเภอมีผู้มาใช้สิทธิ 78,441 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 126,235 คน หรือคิดเป็น 62.14%
และเขตเลือกตั้งที่ 3 มีทั้งหมด 4 อำเภอ คืออำเภอดอกคำใต้มีผู้มาใช้สิทธิ 37,025 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 58,074 คน คิดเป็น 63.75% , อำเภอภูกามยาวมีผู้มาใช้สิทธิ 11,351 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 17,855 คน คิดเป็น 63.57% , อำเภอปงมีผู้มาใช้สิทธิ 25,074 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 40,887 คน คิดเป็น 61.33% , และอำเภอเชียงม่วนมีผู้มาใช้สิทธิ 9,888 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 15,819 คน คิดเป็น 62.51% รวมทั้ง 4 อำเภอมีผู้มาใช้สิทธิ 83,338 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 132,635 คน หรือคิดเป็น 62.83%
สำหรับจังหวัดพะเยามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 394,038 คน ออกมาใช้สิทธิจำนวน 244,875 คน คิดเป็น 62.15% โดยมีบัตรดี จำนวน 151, 254 บัตรคิดเป็น 61.76% บัตรเสียจำนวน 37,735 บัตร คิดเป็น 15.41%ส่วนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนมีจำนวน 52,154 บัตร คิดเป็น 21.30%
ส่วนของการนับผลคะแนนการเลือกตั้งนั้น ทางสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า ต้องรอผลคะแนนของการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในบางพื้นที่ ที่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งและจะจัดให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 จึงจำเป็นที่จะต้องรอผลคะแนนทั้งหมดให้เรียบร้อยและสามารถจะประกาศผลคะแนนได้....

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738