ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 กุมภาพันธ์ 2559 / 09:40:12  
อำเภอแม่จัน จัดยิ่งใหญ่สืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๙
อำเภอแม่จัน จัดยิ่งใหญ่สืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๙
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์จัดพิธีสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมา

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่บริเวณสนามหน้าโรงเรียนบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มมวลชนชาติพันธุ์ ทั้ง 9 ชาติพันธุ์ จัดให้มีพิธีสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ ประจำปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบโดยพิธีจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายเชื่อชาติและเผ่าพันธุ์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล และเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวถ่ายทอดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่รักษาศิลปและวัฒนธรรมที่ดีงาม
นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน การจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ สืบเนื่องจากการที่ประชากรในอำเภอแม่จันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ อันเป็นลักษณะเด่นที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งนี้เพราะสภาพภูมิประเทศที่ส่งเสริมให้เมืองแม่จันเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนทั้งจากดินแดนต่างๆ และชาวพื้นเมืองอีกหลายกลุ่ม ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนระหว่างไทย เมียนมาร์และจีนตอนใต้อพยพเข้ามาตั้งรกราก อำเภอแม่จันจึงประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ แต่ละชาติพันธุ์มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา วรรณกรรม ประเพณี และความเชื่อที่สั่งสมจากประสบการณ์ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ ซึ่งในวันขึ้นปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ จัดเป็นงานประเพณีที่ถือว่ามีความสำคัญที่สุด เนื่องจากจะมีพิธีกรรมต้อนรับใหม่ การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโส มีการจัดการแข่งขันกีฬา ปะเพณี และการละเล่นต่างๆ อำเภอแม่จันได้เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่กำลังจะสูญหายจึงได้ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่จัน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง พี่น้องชาวลาหู่ บ้านสันติสุข ตำบลป่าตึง พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชนเผ่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานครั้งนี้อีกด้วย

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 228

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738