ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มีนาคม 2560 / 17:09:20  
ผู้ว่าฯ เผยการเผาป่า เพื่อของบประมาณนั้นไม่เป็นความจริง
ผู้ว่าฯ เผยการเผาป่า เพื่อของบประมาณนั้นไม่เป็นความจริง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันการเผาป่า เพื่อของบประมาณนั้นไม่เป็นความจริง จึงอยากฝากให้ชาวเชียงใหม่ ช่วยกันรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมเฝ้าระวังในพื้นที่เกิดไฟป่าเหตุซ้ำซาก

วันนี้ 6 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในพื้นที่ภาคเหนือ ช่วงวันที่ 5-7 มีนาคม 2560 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 - 38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-11 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 8 -10 มีนาคม 2560 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 17 - 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 - 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ด้านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในช่วง 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 ค่าpm 10 ติดอยู่ในระดับสูงสุด วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีค่า 77 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระดับค่า pm 10 ที่เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 60 วันห้ามเผา ซึ่งอำเภอที่มีจุด hotspot สูงสุด ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย และอำเภอฮอด โดยส่วนมากจะเป็นอำเภอที่อยู่ทางศูนย์ใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในส่วนของพื้นที่เผาไหม้ทาง Gistda ได้ให้ข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 พื้นที่เผาไหม้ที่เกิดขึ้นในป่าอนุรักษ์ 20,692 ไร่ป่าสงวน 22,312 ไร่ สปก. 5,700 กว่าไร พื้นที่เกษตร 511 ไร่พื้นที่ชุมชน 1,000 ไร่ พื้นที่ริมทางหลวง 2,300 ไร่ ซึ่งจะเป็นช่วงของก่อนที่จะมีการห้ามเผาใน 60 วันในส่วนของพื้นที่เผาไหม้ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแยกเป็นรายอำเภอจะมีอำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แจ่มที่พบมากที่สุด และอำเภออื่น ๆ ทั้งนี้การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟ 7 วัน ล่วงหน้าพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น อำเภอดอยเต่า ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอฮอด ตำบลฮอด อำเภอแม่แจ่ม ตำบลกองแขก อำเภอแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอจอมทอง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอไชยปราการ ตำบลแม่ทะลบ ซึ่งเป็นการคาดการณ์โดยสถิติจากทาง Gistda ล่วงหน้าได้ในส่วนของการปกคลุมของหมอกควันและไฟป่าสถานการณ์ทิศทางลม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการเกิดการเผาป่าในเขตพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีทิศทางลมที่ไม่ได้พาเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด
นอกจากนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วง 60 วันห้ามเผา มีการเกิดไฟป่าและหมอกควันมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานไปตามสถานการณ์ตลอดเวลา โดยให้หน่วยลาดตระเวนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น โดยเน้นในเรื่องของการป้องกัน เนื่องจากหากเกิดเหตุขึ้นการดับไฟป่าจะลำบาก ซึ่งต้องทำโดยไม่มีเส้นแบ่งอำเภอ แต่จะต้องทำเหมือนว่าเป็นภารกิจร่วมของทางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ค่า pm 10 ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ถึง 90 ทั้ง 4 สถานีวัด แต่เป็นห่วงเรื่องทิศทางลม ประกอบกับใกล้เคียงมีค่า pm 10 เกินค่ามาตรฐาน และที่สำคัญ คือคนที่ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหา จึงอยากจะฝากให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยกันรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพราะไม้ขีดก้านเดียวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ครอบครัวและคนเชียงใหม่จะต้องร่วมกันที่จะให้ปัญหานี้
ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประสานงานการในระดับพื้นที่ พร้อมกับวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า พื้นที่ที่น่ากังวลคือ พื้นที่ อ.แม่ออน อ.ดอยสะเก็ด อ.ดอยเต่า อ.ฮอด และ อ.จอมทอง แต่พื้นที่ที่คุมไฟได้ดี คืออำเภออมก๋อย เพราะมีการประสานงานกันอย่างเต็มที่ โดยเราจะทำการวิเคราะห์ทุกสัปดาห์ เพื่อที่จะได้วางแผนแก้ไขกันต่อไป ส่วนประเด็นเรื่องการเผาป่า เพื่อของบประมาณนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากทางจังหวัดได้มีงบประมาณ ในการลาดตระเวน งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด งบกลางที่ได้จากกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการในส่วนของการเตรียมกำลังในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าและอำเภอฮอด มอบหมายให้ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และยังได้เน้นย้ำหน่วยงาน ให้ความสำคัญในเรื่องของการประชุมศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ การเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังในอำเภอที่อยู่ติดเขตกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และในส่วนของการรับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ได้มอบหมายให้ทาง ปภ.เป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบในเรื่องการรับบริจาคสิ่งของเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยที่มีความต้องการต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจัทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 287

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738