ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 เมษายน 2560 / 19:08:27  
ชาวเชียงใหม่ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนืองแน่น
ชาวเชียงใหม่ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนืองแน่น
ชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีสักการะในขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสรงน้ำเนืองแน่นตลอดสองข้างทาง ทั้งนี้ความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสงานประเพณีปีใหม่เมือง

วันที่ 13 เม.ย.2560 พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ โดยอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่างๆในเชียงใหม่ตามหลังรถบุษบกที่อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมสรงน้ำพระ ในขบวนยังมีขบวนตุง หมากสุ่ม หมากเบ็ง มีการแห่เครื่องดนตรีพื้นเมือง เช่น กลองสะบัดชัย กลองปู่เจ่ และยังมีขบวนสาวงามฟ้อนเล็บและศรัทธาจากหัววัดเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
สำหรับบรรยากาศงานสงกรานต์หรือประเพณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะบริเวณคูเมืองโดยรอบจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ และประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งงานสงกรานต์เชียงใหม่ถือว่าเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และเป็นประเพณีปฏิบัติทุกปีเมื่อถึงวันสงกรานต์ก็คือ การออกไปสรงน้ำพระในขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งปฏิบัติกันเป็นประเพณีในวันที่ 13 เมษายน และในปีนี้ก็เช่นกันขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์เริ่มต้นที่บริเวณสี่แยกสันป่าข่อยมาจนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในขบวนแห่มีพระพุทธรูปที่สำคัญของเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธีเช่น พระพุทธเสตังคมณีหรือพระแก้วขาว พระเจ้าฝนแสนห่า พระศิลา เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้สักการะสรงน้ำขมิ้นส้มป่อยเพื่อเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้ ทุกปีเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงจะพร้อมใจกันออกมาสรงน้ำองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเป็นประจำทุกปี ด้วยความเชื่อว่าการได้สรงน้ำพระพุทธรูปอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองในวันปีใหม่จะได้เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และประเพณีเหล่านี้ก็ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ตราบจนทุกวันนี้

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 281

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738