ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 เมษายน 2560 / 15:56:16  
จังหวัดลำพูน จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี 2560
จังหวัดลำพูน จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูนจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ไม่ให้ถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบ , ให้ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้า , บริการ และ ให้คำปรึกษาแก่ ประชาชนที่มาแจ้งเรื่องร้องทุกข์ จากความเดือดร้อนในการซื้อสินค้า และบริการ

วันนี้ ( 20 เมษายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน ก็ได้จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี 2560 ที่ลานหน้าเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ในจังหวัดลำพูน ก็ได้มาให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน
โดยว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน , นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบของที่ระลึกและแผ่นพับเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนผู้ร่วมงาน ซึ่งการจัดงาน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างฉลาดและรอบคอบ ,เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภครู้จัก บริโภคอย่างพอเพียงและปลอดภัย , เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการบริโภคให้แก่ผู้บริโภคและเยาวชนคนรุ่นใหม่ , รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม ให้ประชาชนอิสระในการเลือกซื้อสินค้า ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหาย และประชาสัมพันธ์วันคุ้มครองผู้บริโภค 30 เมษายน ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการทำงานของหน่วยงานของภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ องค์กรเอกชน ทุกภาคส่วน ในการรณรงค์การรักษาสิทธิผู้บริโภค ภายในงานได้รับความสนใจจาก ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : ณัฐพร อนุวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738