ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 เมษายน 2560 / 10:16:44  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์สดรายการ GOOD LIFE ช่อง 9 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนสู่สากล
	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์สดรายการ GOOD LIFE ช่อง 9 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนสู่สากล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์สดรายการ GOOD LIFE ทางช่อง 9 อสมท. ตอน "หัตถศิลป์ ผ้าทอลำพูน" เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนที่ถือว่าสร้างเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)ของจังหวัดให้แข่งแกร่ง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมให้สัมภาษณ์สดรายการ GOOD LIFE ซึ่งออกอากาศทางช่อง 9 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในตอน.. "หัตถศิลป์ ผ้าทอลำพูน" เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงาน “หัตถศิลป์แผ่นดิน สู่สากล” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2560 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าหัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วิถีชีวิตคนลำพูนเรียบง่าย และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะ โดยเฉพาะงานหัตถกรรมด้านผ้าทอมือ ที่มีความประณีตงดงาม ด้านผ้าทอที่มีความโดดเด่นในด้านเอกลักษณ์การทอและลวดลายที่สวยงาม ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ผ้าทอมือจังหวัดลำพูน เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และถือเป็นเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน จึงได้ส่งเสริมสินค้าผ้าทอมือ อาทิ ผ้าฝ้าย และผ้าไหมยกดอกให้ได้รับการจดทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นสินค้าที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดโดยนำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าใจรูปแบบของตลาด (Market) หรือความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดลำพูน ได้รับการพัฒนาและนำไปแสดงในงานแฟชั่นโชว์ Who"s Next ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2016 ซึ่งได้รับความสนใจจาก Designer จากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 202

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738