ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 เมษายน 2560 / 10:25:49  
จังหวัดลำพูน จัดงาน หัตถศิลป์แผ่นดิน สู่สากล ยกทัพสินค้าคุณภาพ อัตลักษณ์เมืองลำพูน สู่ตลาดกทม. ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
จังหวัดลำพูน  จัดงาน หัตถศิลป์แผ่นดิน สู่สากล ยกทัพสินค้าคุณภาพ อัตลักษณ์เมืองลำพูน สู่ตลาดกทม. ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
จังหวัดลำพูน จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "หัตถศิลป์แผ่นดิน สู่สากล" นำผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดด้วยการเชื่อมโยงการตลาด Business Matching กับผู้ซื้อในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLMV คาดจะเพิ่มช่องทางการตลาด และส่งเสริมสินค้าหัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมลำพูน “หัตถศิลป์แผ่นดิน สู่สากล” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ภาคเอกชน ประชาชนกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม สู่สากล เป็นโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสินค้าหัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลำพูน ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าดีและมีคุณภาพ ให้กับผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าสู่สาธารณชน และขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าหัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2560
ในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งทางจังหวัดลำพูนได้เชิญผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา/ลาว/เมียนมา/เวียดนาม) จำนวน 6 ราย และผู้ซื้อในประเทศที่มีศักยภาพ จำนวน 14 ราย เข้าร่วมเจรจาธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้ร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน ประกอบด้วยผู้ประกอบการสินค้า OTOP/วิสาหกิจชุมชน/SMEs/ธุรกิจท่องเที่ยว ในจังหวัดลำพูน จำนวน 40 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการผ้าไหมและผ้าไหมยกดอก จำนวน 8 ราย เครื่องแต่งกาย จำนวน 24 ราย เครื่องตกแต่ง จำนวน 4 ราย และอาหาร 4 ราย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Show Case “ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม” ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหม่ให้กับผู้ประกอบการตาม กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ลำพูนสู่นวัตกรรม ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน อาทิเช่น การออกแบบดีไซน์ เครื่องแต่งกายในรูปแบบ Fashion Lifestyle การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูน ในรูปแบบ Showroom เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเด่นของจังหวัดสู่ผู้บริโภค
สำหรับผลของการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ประมาณ 30,000 – 35,000 คนต่อวัน ยอดจำหน่ายสินค้าในงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท สำหรับผลการการเจรจาธุรกิจในงาน โดยความร่วมมือจากกรมการค้าภายใน มีการ ลงนามสัญญาตกลงซื้อขายลำไย 5 สัญญา ประกอบด้วย 1) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ปริมาณ 200 ตัน 2) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กับ สหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรป่าซาง จำกัด ปริมาณ 500 ตัน 3) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ปริมาณ 50 ตัน 4) บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ปริมาณ 50 ตัน 5) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ปริมาณ 200 ตัน รวมปริมาณลำไยที่ ตกลงซื้อ-ขายตามสัญญาจำนวน 1,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท ผู้ซื้อจากประเทศ CLMV จำนวน 4 สัญญา ประกอบด้วย 1) C-Craft-Lanna กับ YK Collections Myanmar (M) 2) บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด กับ Cambodia Agricultural Development Community (C) 3) บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด กับ Thaimetro international supermarket co.,Ltd (V) 4) ปลาส้มดงหลวง กับ Thaimetro international supermarket co.,ltd (V) ผู้ซื้อในประเทศ จำนวน 2 สัญญา ประกอบด้วย 1) บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด กับ บริษัท ไทยเฮลท์ จำกัด (ดร.พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์) 2) ว่าที่ ร.ต. ชนะ ไชยชนะ กับ บริษัท นัทธกันต์ จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนมีคำสั่งซื้อ คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายอีกไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท การดำเนินกิจกรรมในงานครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการยกระดับการค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่สากล (Local to Global) ได้อีกทางหนึ่ง

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738