ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 เมษายน 2560 / 14:28:49  
ชาวบ้านทากู่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ขอความช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้จัดหาครูมาสอนนักเรียนได้ตามเวลา
ชาวบ้านทากู่  อ.แม่ทา จ.ลำพูน ขอความช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้จัดหาครูมาสอนนักเรียนได้ตามเวลา
ชาวชุมชนทากู่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา ขอความช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน กรณีโอนย้ายโรงเรียนบ้านทากู่ กลับไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล และจัดหาครูมาสอนนักเรียนได้ตามเวลาที่กำหนด

วันนี้ ( 21 เมษายน 2560 ) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอดิศร มีพนัสสัก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทากู่ หมู่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทากู่ จำนวน 90 คน ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน โดยต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดลำพูน ประเมินโรงเรียนใหม่เพื่อให้มีการดำเนินโอนย้ายสิทธิโรงเรียน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล และให้จัดหาครูผู้สอนคนใหม่มาสอนหนังสือนักเรียน โดยมีนายวรการ ปัญณะวิชัย ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และนายทหาร กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับเรื่อง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทากู่ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านทากู่ เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ผู้ปกครองในพื้นที่หมู่ 1 นิยมนำบุตรหลานเด็กเล็กไปศึกษา แต่มีครูผู้สอนไม่เพียงพอ เนื่องจากครูคนเดิมมีชื่อสอนอยู่ที่โรงเรียนทากู่ แต่ไปช่วยราชการยังสถานศึกษาอื่น ซึ่งชาวบ้านต้องการให้โรงเรียนเข้าสู่การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหาครูคนใหม่สอนนักเรียน โดยก่อนหน้านี้ได้เคยยื่นเรื่อง เพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินโรงเรียนและหาครูผู้สอนคนใหม่มาแทน แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ชาวบ้านจึงรวมตัวมาขอความช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อขอให้มีการประเมินความพร้อมการคัดเลือกโอนย้ายโรงเรียนทากู่ ใหม่ และจัดหาครูมาประจำการสอนนักเรียนได้ตามเวลา
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้รับเรื่องไว้ และได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่มายื่นหนังสือ โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น ก่อนถึงช่วงเปิดภาคเรียนใหม่

ข่าวโดย : อรวรรณ บุตรดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 170

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738