ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 เมษายน 2560 / 11:54:06  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นย้ำขอให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และข้าราชการ ดำเนินงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560 โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน ทั้งภาวะการคลัง ผลการเบิกจ่าย การดำเนินตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเน้นย้ำขอให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และข้าราชการทุกท่าน ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด
โอกาสนี้ ได้มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ แก่ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นมอบเงินส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบล จำนวน 3 แห่ง และมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738