ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มิถุนายน 2560 / 12:34:07  
กกต.ชม. ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ครบรอบ 19 ปี
กกต.ชม. ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ครบรอบ 19 ปี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ครบรอบ 19 ปี

วันนี้ 9 มิ.ย. 60 เวลา 09.30 น. ที่ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ครบรอบ 19 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณ รายจ่าย รวมทั้งการประสานงานด้านแผน การติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ทั้งนี้ ได้ย้ายการปฏิบัติงานมาอยู่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายประวิทย์ สีห์โสภณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ว่าที่ ร้อยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุลธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.๔๐(บางส่วน)ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๒-๑-๘๒ ไร่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รูปแบบเป็นอาคาร ๓ ชั้น ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาก่อสร้าง ๓๙๐วัน โดยบริษัทเดชากุลการช่าง ลักษณะอาคารมีความงามสง่าด้วยการออกแบบอาคาร และรูปลักษณะที่เด่นสะดุดตา แบบไทยล้านนาประยุกต์ เหมาะสมเป็นศูนย์กลาง การประสานงานการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติ มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาหาความรู้ และการปลูกฝังประชาธิปไตยตลอดไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738