ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2560 / 10:34:40  
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพ 193 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพ 193 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 600 คน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางสมใจ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพ 193 เปิดเผยว่า ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพ 193 จำนวน 630 คน พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รูปแบบดอกดารารัตน์ จำนวน 700 ดอก ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเมื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เสร็จเรียบร้อย จะนำส่งไปยังสำนักพระราชวัง เพื่อเข้าร่วมพระราชทาน พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล เป็นดอกไม้เมืองหนาว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดและทรงมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งยังทรงศึกษา และประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดอกดารารัตน์ นิยมมอบให้แก่คนที่รัก เพื่อแสดงออกถึงความรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง อีกทั้งเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองสด ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 139

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738