ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2560 / 11:03:18  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง หมู่ 7 ตำบลแม่เหาะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวานนี้ (15 มิ.ย. 60) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขาดงน้อย-ดงหลวง หมู่ 7 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐกับประชาชน
ภายในงาน มีกิจกรรมการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงมอบมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุและผู้มีฐานะยากจน กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจการให้บริการภาครัฐ และการบริการสาธารณสุข แก่ประชาชน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหาะและพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 143

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738