ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2560 / 14:25:47  
จังหวัดลำปาง เชิญร่วมรับชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค
จังหวัดลำปาง เชิญร่วมรับชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอำนวยการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

นายชาคริตย์ เดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือและเห็นความสำคัญของการเป็นแรงงานฝีมือ เป็นการกระตุ้น จูงใจและสนับสนุน ให้กำลังแรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และทัดเทียมมาตรฐานสากล และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือให้ทันต่อวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 2.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สาขาปูกระเบื้อง 4.สาขาสีรถยนต์ 5.สาขาเว็บดีไซน์ 6.สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอาคาร 7.สาขาก่ออิฐ 8.สาขาอุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือน 9.สาขาต่อประกอบมุมไม้ 10.สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี 11.สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 12.สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 13.สาขาประกอบอาหาร 14.สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 15.สาขากราฟิกดีไซน์ 16.สาขาเทคโนโลยีระบบความเย็น 17.สาขาแต่งผม 18.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 19.สาขาจัดดอกไม้ 20.สาขาเครื่องกล CNC (เครื่องกลึง) 21.สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) 22.มาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) 23.เมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม) และ 24.ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ประเภททีม)
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสาธิตอาชีพ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าการเกษตร และสินค้า OTOP กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. จะมีพิธีเปิดงานฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้แสดงฝีมือและเข้าสู่เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับต่อ ๆ ไป

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 219

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738